Befrias från ytterligare skolgång?

I skrivelse till skolöverstyrelsen tillstyrker domkapitlet en framställning från en lantbrukare och hans hustru om att en deras dotter, född den 8 april 1926, måtte befrias från vidare skolgång.
I ärendet är upplyst att flickan med goda betyg genomgått sjätte klassen av B 3-typ med vartannatårsintagning samt att sökandenas ekonomiska villkor äro sådana att flickans behov till hjälp i hemmet vore i hög grad påkallat.
Flickan fyller som synes 13 år först under år 1939.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *