Baptisternas juniorläger

vid Gnisvärd, Tofta, tog i går sin början och kommer att hålla på till den 17 dennes. Vädret var ej det bästa, men det stora tältet, som uppsatts, var en god tillflyktsort för de ett 60-tal glada juniorer som samlats. 22 tält voro resta i en cirkel och de beräknas rymma 80 ungdomar. Lägret öppnades av Ungdomsförbundets ordförande, pastor S. Nahlbom, som «hälsade deltagarna i lägret välkomna och särskilt vände sig till dess ledare, pastor S. Brander. Härlig är jorden sjöngs unisont, varefter pastor Brander höll en kort predikan över Apg. 10: 33. Han sjöng även ett par sånger till ackompanjemang av sin konsertina.
Under lägret kommer att hållas bibelstudier med ämne ur Tim. 4: 12. På söndagen blir det stora möten kl. 11 f. m. och 2,30 e. m. då det blir predikan av pastor Brander m. fl.
och sång av distriktskören.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 14 Juli 1938
N:r 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *