Avskedsmötet i Immanuelskyrkan

för pastor Sigfrid Alm med familj blev en verklig högtid. Mötet inleddes av pastor J. Gustavson från Klintehamn, som även hälsade den fulltaliga publiken välkommen. Pastorerna Östlund, Björkstig, Damberg och major Enstedt höllo korta anförande såsom representanter för stadens frikyrkoförsamlingar. Tal. uttalade ett varmt tack till pastor Alm och hans familj för deras goda insats i det gemensamma arbetet i vår stad. Sångkören sjöng flera vackra sånger och Havdhems manskör medverkade mycket förtjänstfullt. Pastor Arvidson från Havdhem framförde ett hjärtligt tack till pastorsfamiljen för deras insats i baptistverksamheten på vår ö. Past. Gustavsson talade såsom representant för baptisternas distriktförening. Även här framfördes ett tack. Efter ytterligare sång talade pastor Alm och frambar sitt och sin familj tack för all kärlek och förståelse som kommit honom och hans familj till del under Visbytiden. Efter bön och sång avslöts den mycket givande högtiden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *