Auktion i Othem.

Tisdagen den 12 april kl. 12 midd. låter Lantbr. Ang. Olofsson, Klints, i anledning av fastighetens försäljning genom auktion avyttra: Kreatur: 2 st. arbetshästar, ston, 3 st. goda mjölkkor, en nykalvad, 4 st kvigor, därav en kalvf. i maj, 2 st. kalvar, 3 st. får. Nötkreaturen äro reaktionsfria. Redskap: sånings- och slåttermaskiner, hästräfsa, lastdragare, arbetsvagn, kälkrack, arbetskälkar, selar, foderhäck, betskrov, långstegar, decimalvåg, rovskärare, skjuthacka, div. handredskap in. m. 1 parti ämnesvirke, ässjestör och troder, 2 sängar, 1 köksspis m. m.
Betalningsanstånd till den 1 sept. 1938 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 5 april 1938.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *