Auktion å fastigheter i Lojsta.

Genom offentlig auktion, som förrättas å undertecknads kontor i Roma tisdagen den 29 mars kl. 2 e. m., försäljer undertecknad i enlighet med Gotlands södra Häradsrätts beslut de i dödsboet efter Ankar Jörgenssen-Lund, Kvie i Lojsta, tillhöriga fastigheterna: 3/8 mt. Kvie i Lojsta, 11/1024 mt. Oxarve i Hemse, 5/128 mt. Stångkvie i Stånga samt lägenheterna Smitts 16 och Salands 16, båda i Linde socken. Av fastigheterna är Kvie bebyggt och innehåller er totalareal av c:a 105 hektar, best. av åker, äng och hagmark. Övriga fastigheter äro obebyggda och innehålla tillsammans c:a 29 hektar skogsmark med god skogstillgång.
Fastigheterna komma att utbjudas vatför sig och få genast tillträdas så fort anbud antages av vilfå beredd att erlägga 1/3 av köpesumman vid klubbslaget. Övriga vilkor vid auktionen.
ELOF HANSSON.
Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Mars 1938
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *