Aug. Fredin fyller 85 år.

På fredagen fyller kantor Aug. Fredin, Loftahammar, åttiofem år. Den höga åldern bär han med heder, även om den givetvis försöker att taga ut sin rätt och i någon mån minska den utomordentliga arbetsförmåga, som präglat hela Aug. Fredins gärning.
Sedan många år bor Aug. Fredin rätt långt borta från sin gotländska hembygd. Fågelvägen är det dock icke så långt över från gotlandskusten till det vackra Tjust, där han nedlagt en stor del av sin mannagärning och tillbringar ön ålders höst. Och omkring hans villa är naturen och vegetationen rätt lik | mn i hans hemsocken Burs — där susa tallar och popplar. Och nedanför ligjer Vievassen, den innersta länken i den milslånga fjärden, som från havet ute vid Storkläppens fyr sträcker sig in till Loftahammars kyrka. Långt boröppnar sig horisonten ut mot vida avet och hemön. I dessa sommardag i synnerhet är det en betagande atur, som här möter besökaren.
Här har Aug. Fredin verkat och vistats i snart 40 år, ty det var vid tiden omkring sekelskiftet som han lämnade lärarebefattningen i Linde och därmed också fosterön. I sina yngre dagar hade han redan hunnit med en i många avseenden banbrytande gärning här hemma. Arvet från spelmanshemmet vid Flors förvaltade han troget och nitiskt. Fiolen brukade han till glädje och gamman. Med hänförelse verkade han som sångledare och samlade med stora uppoffringar sina sångare till övning. Den ena tondikten efter den andra skapades av hans musikaliska geni och ännu leva de kvar i gotlänningarnas hjärtan och även på deras läppar — ”Här dvaldes fordom”, Sverige är mitt allt på jorden” (Gotland, fosterö) m. fl.
Framför allt skall dock hans stora livsverk på det musikaliska området, den stora uppteckningen av gotländsk folkmusik, bevaras i hågkomst, ett bestående verk, skapat av en brinnande hänförelse för tonerna från fädernas dar och en outtröttlig arbetsvilja, medan svårigheterna och likgiltigheten hopade stenar i hans väg. Det var en glädjens dag för den gamle kulturkämpen, när hans samlingsverk genom medverkan av Sveriges riksdag och Gotlands läns landsting äntligen låg inför offentligheten.
Hans verksamhet här på Gotland hade dock även andra drag och hans intresse för aktiv medverkan i de ideella rörelserna kännetecknas bl. a. av hans ledande ställning inom Södra Gotlands nykterhetsförbund och hans verksamhet som styrelseledamot och föredragshållare inom Gotlands djurskyddsförening.
Bland landsmännen här hemma på fosterön intar Aug. Fredins namn och gärning en hedersplats inom den gotländska kulturens och den gotländska forskningens område. Många varma tankar gå på Aug. Fredins 85-årsdag över havet till hans hem på den småländska kusten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Augusti 1938
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *