Åttio år

fyller om lördag den 23 dennes f. d. fanjunkaren Alfred Segerdahl, Sigsarve i Hangvar. År 1908 avgick han med. pension från sin beställning som fanjunkare vid I 27 och slog sig därefter ned på fädernegården Sigsarve, som han ännu äger och brukar.
Hr Segerdahl har varit livligt verksam även i det kommunala livet och innehaft många olika uppdrag, bl. a. i bankstyrelsen, taxeringsnämnden m. m. Dessa sysslor har han numera lämnat ifrån sig, men den pigge och verksamme åttioåringen deltar ännu i arbetet på och ledningen av gården.

Sjuttiofem år fyller den 27 d:s f. d. majoren F. B. Beselin, tidigare vid Gotlands artillerikår.

Sjuttio år fyller den 28 d :s f. d. arbetsförmannen vid Ångfartygs A. B. Gotland C. A. Carlsson, härstädes

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *