Åttio år

fyller på torsdag den 5 maj fabrikören N. E. Hässelgren, numera bosatt i Västergarn.
Jubilaren drev under många år en välrenommerad smidesrörelse i Visby. Sin första verkstad satte han upp redan 1878, men utvidgade och flyttade verkstaden ett tiotal år sedan till den plats utanför Österportdär den alltjämt är belägen. För ett tjugotal år sedan överlät han rörelsen till sonen, fabrikör Axel Hässelgren, samt bosatte sig för några år sedan i Västergarn för att där njuta sitt otium.
Åttioåringen är sedan en lång följd av år intresserad nykterhetsman och som sådan ansluten till I. O. G. T. Vidare är han medlem av Hantverksföreningen och Arbetareföreningen ävensom en del andra sammanslutningar.
Åttio år fyller likaledes på torsdag förre kyrkoherden i Hejnums pastorat K. P. Kristiansson, numera som emeritus bosatt i Havdhem.
Åttioåringen är född i Hablingbo, son till lantbrukaren K. Hafdelin och dennes maka. Han avlade teol. fil. examen 1885 och teor. teol. examen 1888, vilket år han även prästvigdes. Efter tjänstgöring bl. a. i Garda, Alva och Rone blev han komminister i Östergarn 1895 samt kyrkoherde i Hejnum 1899.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *