Åter en svår trafikolycka.

17-åring dödad vid kollision med bil.
Trafiken på våra gotländska vägar krävde i går åter ett dödsoffer, denna gång i Sproge socken, där en yngling på cykel kolliderade med en bil och erhöll så svåra skador, att han avled på vägen till läkare.
En del ungdomar hade på aftonen varit på ungdomsgudstjänst i kyrkan och voro på hemväg därifrån vid niotiden. Bland de åkande befunno sig 17-årige David Söderlund, anställd hos lantbr. Jacob Hederstedt, Snoder i Sproge, samt två pojkar i 14-årsåldern. Dessa tre cyklade tillsammans på den högra sidan av vägen, och Söderlund skulle just svänga ned på avtagsvägen till Snoder, då han påkördes av en mötande bil, förd av lantbrukaresonen Johan Melin, Medebys i Hablingbo. Vid kollisionen träffades Söderlund av bilens vänstra framskärm och slungades med stor kraft mot vindrutan, som splittrades. Därefter torde han ha kastats upp på bilens tak, varifrån han föll ned på vägen. Han fördes genast in till Snoder, och i bilen transporterades han sedan till läkaren i Klintehamn. Trots att han en stund var vid medvetande och kunde tala med de övriga i bilen, avled han innan man hunnit fram till läkaren. Det konstaterades sedermera, att en svår hjässkada orsakat döden.
Landsfiskal Justus Jakobson företog redan i går kväll en preliminär undersökning på platsen, och i dag ha förhör med vittnen o d ägt rum. Olyckan tycks ha tillgått så, att Söderlund, som var en smula oförvägen och tidigare varit utsatt för olyckstillbud, försökt komma före bilen, då han skulle ned på avtagsvägen. Han hade enligt vad de två pojkarna berättat trampat på för att hinna före, och när han skulle ta svängen, hade han av allt att döma kommit för långt ut i vägen. De båda pojkarna stannade däremot i god tid och sluppo alltså undan trots att även de voro på fel sida av vägen. Bilisten uppger, att han icke observerat Söderlund förrän omedelbart före kollisionen. Han har den uppfattningen, att cyklisten kört tvärs över vägen, vilket ju dock motsäges av pojkarnas vittnesmål. Bilens hastighet torde icke ha varit synnerligen stor och den kunde stanna så gott som ögonblickligen.
Den omkomne Söderlund var som sagt 17 år gammal. Han efterlämnar föräldrar och nio syskon och beskrives av sin arbetsgivare som en ordentlig ung man och en god arbetare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 april 1938
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *