Arvsfondsbidrag till bastubygge?

Hellvikreteen av Röda Korset an håller hos socialministern om bidrag ur allmänna arvsfonden för MÄN de av en bastuanläggning vid Hellvi folkskola. Man har från orten hänvänt sig pensstyrelsen i saken, men då kommunen huvudsakligen bebos av arbetare och fattiga småbönder samt är svårt skatte tyngd, har kommunen svårt att bi draga med något nämnvärt belopp till förverkligande av denna för folkhälsan så betydelsefulla angelägenhet, utan man är nödsakad söka bidrag från alla håll, där över huvud taget möjlighet finnes. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Mars 1938
N:r 69

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *