Artilleriförläggning till I 18.

Ett batteri till Tofta.
Den 12 april inrycka tM A 7 till en första tjänstgöring om sammanlagt 170 dagar — utryckningen blir den 30 sept. — 35 man från Gotland och 165 man från södra och östra fördelningarna. 75 man av de inryckande avses för luftvärnsutbildning.
Av den inryckande kontingenten sammansättes ett batteri om 90 man, söm förlägges till I 18 å Visborgs slätt, antagligen till omkring den 1 juli. Chef för detta, det fjärde batteriet, blir till en början kapten Kring.
Vintergruppen omkring 60 man förlägges från stundande veckoskifte till 8 maj under kapten Bergmans befäl till Tofta. Sistnämnda dag rycker gruppen ut efter fullgjorda 200 dagars tjänstgöring.
Ett tjugutal studenter, befälselever, avsedda att utbildas till signa, lister och batteribefäl, vilka redan fullgjort en första tjänstgöring om 103 dagar vid A 6, rycka in vid A 7 den 25 april till en andra och sista tjänstgöring om sammanlagt 157 dagar. Deras utbildning kommer att handhavas av löjtnant Steffen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *