Arméns byggnadsarbeten på Gotland.

20,000 kr. föreslås i anslag.
Arméförvaltningen föreslår k. m:t att av anslaget till nybyggnads- och underhållsarbeten på kaserner m. m. för budgetåret 1938 —1939 anvisa Gotlands trupper 20,000 kr., varav för militärbefälhavaren direkt underställda byggnader i Visby 350 kr., i Tingstäde 1,550 kr. och för befästningar 2,000 kr. Gotlands infanteriregemente föreslås för sina byggnader i Visby erhålla 10,700 kr. och för landstormsförråd 300 kr. Till Gotlands artillerikår föreslås underhållsbidrag med 4,700 kr. för byggnaderna i Visby och 400 kr. för Tofta skjutfält. Till större reparationsarbeten föreslås för byggnader 30,000 kr. och för befästningar 3,000 kr. samt till oförutsedda utgifter 3,500 kr. Till underhållsbidrag på jordbruksoch skogsfastigheter direkt underställda militärbefälhavaren föreslås utgå 2,200 kr., Gotlands infanteriregemente föreslås erhålla underhållsbidrag med 2,880 kr. för sina uthyrningsfastigheter och 1,300 kr. för jordbruks- och skogsfastigheter, samt Gotlands artillerikår 200 kr. för jordbruks- och och. skogsfastigheter i Visby och 1,500 kr. för liknande fastigheter på Tofta skjutfält. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *