Arméns byggnadsanslag.

K. m:t har nu fördelat arméns byggnadsanslag och därvid tilldelat militärbefälhavaren 3& Gotland för honom direkt underställda byggnader i Visby 350 kr., för byggnaderna å Tingstäde 1,550 kr. samt för befästningarna 2,000 kr., Gotlands infanteriregemente för ordinarie hyggnadsunderhåll å kasernerna i Visby 10,700- kr. samt för landstormsförrådet 300 kr., samt Gotlands artillerikår för kasernen i Visby 4,700 kr, och för byggnaderna å Tofta skjutfält 400 kr. Till oförutsedda utgifter har militärbefälhavaren erhållit 3,500 kr. Till större reparationer vid Gotlands trupper har anvisats 33,000 kr. samt till bestridande av kostnader för Gotlands trupper tillhöriga uthyrningsfastigheter samt jordbruks- och skogsfastigheter har anvisats resp, 2,880 och 5,200 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *