Ångaren Roland

avgick igår afton härifrån till Rönne och återkommer i morgon bittida med ny laddning skolungdom. Vid avfärden igår afton hade stora skaror Visbybor, särskilt då skolungdom samlats vid båten — en hel del skolungdom hade under dagen slagit sig samman med de tyska ungdomarna — och växlade avskedshälsningar. Ungdomarna ombord viftade med svenska flaggor. Enligt en uppgift var det emellertid några personer ute på vågbrytaren, som funno tillfället lämpligt klämma i med några ligistvisslingar när båten lade ut. Om de icke själva begripa att de skämma ut Visby och Sverige med sådant uppförande borde någon med mera förstånd kunna huta åt vederbörande.
Bland resenärerna igår befann sig en grupp studerande vid lantbruksakademien i Berlin och dessa uttryckte en önskan att få se något av gotländskt jordbruk. Sällskapet sattes i en buss med en ciceron och åkte till Stava gård, där de fingo sätta sig in i hur modernt jordbruk här på ön drives. Gästerna voro mycket intresserade av vad de här sågo.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Maj 1938
N:r 113

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *