Alskogs mejeriaktiebolag

hade i lördags eftermiddag ordinarie bolagsstämma å mejeriet därstädes.
Styrelsens ordförande, lantbrukaren Vilhelm Johansson, Snovalds, öppnade stämman och valdes att leda dagens förhandlingar. Ansvarsfrihet beviljades för 1937 års räkenskaper och förvaltning. Sedan styrelse- och revisionsberättelserna föredragits. Utdelningen till aktieägarna beslöts till förutvarande 3 proc. Under år 1937 ha 1,536,761 kg. mjölk invägts och 189,205:12 kr. ha betalats för densamma. Pr kg. mjölk blir medelpriset 12,31 öre. Omkostnaderna för året belöpte sig till 13,121: 22 kr. eller pr kg. i medeltal 0:95 öre.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *