Ålderstillägg åt fjärdingsmannen.

Länsstyrelsen har meddelat fastställelse å Rute och Hellvi kommuners beslut att till Rute polisdistrikts fjärdingsman skall utgå ett ålderstillägg med 200 kr. efter resp. 3, 6 och I års väl vitsordad tjänstgöring, räknat från och med 1 jan. 1935, så att fjärdingsmannen skulle komma i åtnjutande av det första ålderstilllägget från och med ingången av år 1938.
Som bekant avslogo kommunerna fjärdingsmannens tidigare ansökan om ålderstillägg på 350 kr., men blevo därefter av länsstyrelsen förelagda, att besluta om upprättandet av lönetillägget vid äventyr att länsstyrelsen själv komme att besluta i saken.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *