Till den sista vilan

På måndagen jordfästes i Sandborgskrematoriet i Stockholm stoftet efter fru Maria Engelke. Det lilla vackra kapellet var synnerligen smakfullt dekorerat med växter och levande ljus, vilke senare stodo runt om den blomstersmyckade kistan. Efter av-sjungandet av ps. 496: 1 trädde kyrkoherden i Matteus församling, Birger Gunard fram till båren och förrättade jordfästningen. I sin betraktelse i anslutning till jordfästningen talade han med ledning av 1 Kor., 13 kap. (Om kärlekens lov). På de sörjandes vägnar frambar han ett tack till den avlidna för vad hon varit som maka och mor och talade tröstens ord till de sörjande. Efter avsjungandet av 3:e versen av nyssnämda psalm följde begravningsmässan och orgelmusik. Den högtidliga akten avslöts med ps. 423: 3. Under stilla orgelmusik sänktes därpå kistan till eldbegängelse.
Mer än ett femtiotal kransar och andra blomsterhyllningar hade sänts till båren. Blomsterfonden i Stockholm liksom den på Gotland hade också ihågkommits med gåvor i stället för blommor, ävenså Svenska sällskapet för räddning av skeppsbrutna. De flesta blomsterhyllningarna voro, förutom från anhöriga och andra närstånde, från vänner på Gotland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *