Stormvarningarna.

Meteorologisk-hydrografiska anstalten har som förut meddelats verkställt en undersökning, huru stormvarningsväsendet fungerat under senaste året. Det har därvid framgått, att goda resultat ernåtts, och särskilt gäller detta ifråga om försummade varningar, vilka endast utgöra c:a sex proc. av det antal perioder, för vilka varning bort utfärdas.
Från Visby stormvarningsstation utsändes 99 varningar. Hela antalet stormar utgjorde här i fjol 53, beträffande vilka varning i tid utfärdades för 39 eller bortåt 74 proc. av samtliga. Då varningarnas antal emellertid, såsom flämta, utgjorde 99, efterföljdes 60 varningar icke av storm. Stormsannolikheten med varning för Visby har angivits med talet 39,4, medan motsvarande riksmedeltal blir 52,3. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *