Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 14 dec.
Jordfästning. I Kräklingbo kyrka jordfästes på tisdagen stoftet efter jordbruksarbetaren Fredrik Lagergrens hustru Berta Ingeborg Linnea, född Norberg, från Österby, som avlidit i en ålder av endast 29 år. Sedan ps. 50: 1-3, unisont sjungits, höll kyrkoherde A. Laurell ett griftetal med ledning av bibelordet ”Saligs ären I, som nu gråten” samt förrättade jordfästningen. Efter begravningsmässan sjöngs ps. 667: 6-8, varefter Idstan utbars och fördes till nya kyrkogården, där många kransar nedlades vid graven. Till sist sjöngs ps. 434.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 december 1937
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *