Härmed kungöres,

att styrelsen för Slite—Roma järnvägsaktiebolag i Slite hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för personbefordran med en personomnibus, därvid såsom stationsort föreslagits Slite köping. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 8 juni 1937; och äga trafikföretag, ’vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 31 maj 1937.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Juni 1937
Nr 123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *