Gotlands trupper.

K. m:t har bestämt, att ur infanteriet få till 1939 års reservofficerskurser beordras 98 elever, därav fem från Gotlands infanteriregemente. Ur artilleriet får beordras 32 elever, därav tre ur Gotlands artillerikår.
— Löjtnanten i Gotlands artillerikår Linnman, som f. n. är elev i krigshögskolan, skall under årets regementsövningar tjänstgöra vid Svea livgarde.
— K. m:t har bestämt, att majoren Pontén skall från den 1 juli placeras som stabschef vid militärbefälet å Gotland.
— Till reservofficersaspiranter uttagna vpl:a Lindgren och Borg skola tilldelas Svea trängkår resp. intendenturtrup p erna. (P.)
— Infanterikåren studenter och likställda, uttagna för utbildning såsom befälselever samt i specialtjänst, inrycka den 16 d:s vid kåren, varvid från fastlandet anlände 39 man, som fördelas på kulspruta-tjänst, signaltjänst och infanterikanontjänst samt på gevärskompanierna. De tre för signaltjänst uttagna utbildas vid I 10 i Strängnäs med inryckning där den 21 d:s, och de 8 för infanterikanontjänsten uttagna utbildas vid I 2 med inryckning i Stockholm den 19 d:s. Befälseleverna av alla kategorier utrycka den 27 sept., läkarna den 10 sept. och tandläkare och apotekare 31 aug.
— Till sjukvårdssoldatskola innevarande år ha kommenderats från I 18 korpralerna 318 Johansson och 309 Cedergren. Inryckning äger rum den 5 juli vid I 3 Örebro, och utryckning sker den 11 okt.
— Tjänstledighet har beviljats löjtnant Engdahl I 18 25 juli— 15 aug.
— Gruppen underbefäl och fackmän, 38 man, hemförlovas den 19 d:s och hemresa över Kalmar samt återkomma samma väg den 4 juli.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *