Gotlands landstormsbilkompani

hade i går årsmöte å lottornas lokal under ledning av konsul Åke Dahlgren. Styrelsen omvaldes i huvudsak och har följande sammansättning: Konsul Dahlgren kompanichef, fabrikör J. E. Siltberg chef för Visbyplutonen, ingenjör M. Lantz för norra plutonen, godsägare H. Cramér, Eke, för södra plutonen, hr Felix Dassow adjutant, hr M. Elfving och ingenjör Fritz Dehnberg, Slite, kommissarier. Styrelsesuppleant ingenjör J. Möller, nyvald. Revisor hrr G. Harding och F. Ekeroth med hrr T. Stärner och Ernst Johansson såsom suppleanter. Ombud vid Gotlands nationalbevärings årsmöte blevo hrr Dahlgren och Dassow med hrr Lantz och Cramér som ersättare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *