Klintehamn.

Den 1 aug.
Avslutning å simkursen.
Simkursen härstädes har i år varit besöktav 45 elever, som regelbundet deltagit i undervisningen och visat prov på stort intresse för simidrotten. Bland deltagarna märkas flera från närgränsande socknar såsom Sanda, Mästerby, Fardhem. Undervisningen har på ett förtjänstfullt sätt letts av fröken Lisa Cedergren, Klintehamn. I brist på trampolin har varken kandidat- eller magistergraderna kunnat utdelas i år, ehuru flera av deltagarna varit berättigade till nämda utmärkelse. Trampolinen, som tidigare funnits ute vid bron å hamnplatsen har nämligen för någon tid sedan blåst ned och ny sådan har ännu icke hunnit uppföras.
Efter avlagda simprov ha följande elever erhållit ungdomens simmarin irke i silver: Kurt Nilsson, Åke Smith, Lars-Åke Åkesson, Ingegerd Olofsson och Ingrid Stam, Klintehamn. Simmarmärket i brons erövrades av Åke Hemf och Bengt Jakobsson, Klintehamn, Torsten Lundbom, Fardhem, Ebba Jakobsson, Mästerby, Tyra Pettersson och Kerstin Smitterberg, Klintehamn. Simmarmärket i järn erhöllo Sten Cedergren, Ivan Engavist, Sven Jakobsson och Sture Kristoffersson, Klintehamn, Tore Sjögren, Mästerby, Kerstin Gustavsson och Ingrid Johansson, h Klintehamn, Merit Krusell. Kerstin Sjögren och Ingegerd Lagström, Sanda, samt Ebba Krusell, Klintehamn.
I kappsimning erhöll Sune Sahlsten, Klintehamn, silverpokal såsom den skickligaste i simkursen. I kappsimning mellan pristagarna av silvermärket segrade Lars-Åke Åkerson, Klintehamn, och i kappsimningen i bronslaget segrade Bengt Jakobsson, Klintehamn. I kappsimningen mellan dem som erövrat järnmärket segrade Sven Jakobsson, Klinte hamn. Simövningarna ha varit förlagda till Barlastkaien och pågått sedan den 1 juli. På grund av ogynnsamt väder i början av kursen ha några få övningar måst inställas, i övrigt har det hela lyckats mycket väl.
Bland nybörjarna ha Mai-Britt Jakobsson och Margareta Engqvist, Klintehamn, visat särskilt stort intresse och vunnit erkännande utan särskild utmärkelse.
Simlärarinnan, fröken Lisa Cedergren, har även denna kurs nedlagt ett förtjänstfullt arbete och visat prov på, yrkesskicklighet i simundervisningen, varom resultatet av simkursen också vittnar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *