Vid borgenärsinställelse

i dag i bagaren Oskar Eskelunds vid härvarande rådhusrätt anhängiga konkurs utsågs godemannen, stadsfiskal Wilh. Remén till syssloman.
Enligt den vid tillfället föredrägna godemansberättelsen har gäldenären genom ingående af borgensförbindelser till belopp, som icke stått i rimligt förhållande till hans tillgångar, gjoft sig skyldig till vårdslöshet mot sina borgenärer.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *