Vårens förebud.

De första skrattmåsarna ha hitländt idag och ha förlänat ökadt lif och intresse åt det förut så rörliga och omväxlande fågellifvet vid stranden härutanför. Utmärkande för detta har i år varit, i högre grad än någonsin förut, dem stora mängden af gräsänder som legat i strandskvalet och som tagit mycket ringa notis om de promenerande på stranden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Mars 1913
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *