Vädret och båtarna.

Väderleken har under de senaste dagarna varit synnerligen ombytlig och nyckfull. Regn, storm och solsken ha aflöst hvarandra, men stormen har dock varit den mest förhärskande företeelsen i de omkastningar i vädret, som kännetecknat den hittills gångna delen af vårmånaden.
I går eftermiddag friskade den sydliga vinden åter i och växte mot aftonen till en orkanartad storm, som ref upp väldiga vågor på hafvet.
I afbidan på lugnare väder kvarlåg därför ång. Polhem här till kl. half 6 i morse, då stormen bedarrat så pass, att ångaren kunde slå sig igenom brottsjöarna ihamngattet och afgå till Nynäshamn, dit den framkom kl. 2 i middags. Dagens postbåt, ång. Hansa, hitlände från Stockholm kl. 7,15 i morse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Mars 1913
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *