Väbeltjänsten vid Tingstäde.

Vid behandlingen i riksdagen af anslagen under fjärde hufvudtiteln förekom i lördags jämväl följande ärende: Statsutskottet hade som bekant afstyrkt k. m:ts förslag om ett särskildt arfvode af 200 kr. för väbeltjänstgöring vid Tingstäde. Reservation hade afgifvits af grefve Fredrik Wachtmeister m. fl., hvilka tillstyrkt k. m:ts förslag.
Efter ett kort meningsutbyte mellan frib, Gripenstedt, som betråktade utskottets hemställan som ien desavouering af ett af k. m:t förut fattadt beslut, och hr Kvarnzelius, iföll första kammaren utskottets hemställan.
Andra kammaren biföll utskottets förslag utan debatt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Mars 1913
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *