Understödsförbundet n:r 1

hade igår sitt årssammanträde och meddelade därvid — styrelsen ansvarsfrihet för fjolårets räkenskaper och förvaltning. Styrelsen omvaldes och består alltså fortfarande af länsbokhållare G. Meljn, ordf., bankkamrer Ant. Pettersson, vice ordf., samt trädgårdsmästare Th. Rethwisch, rentier N. J. A. Lagergren och fabrikör Axel Cedergren.
Revisorerna omvaldes äfven, och till sjukbesökare wutsågos hrr O. L. Svensson och O. Ekström samt fruar Maria Lönnberg och Anna Widaqvist.
Förbundets behållning till innev. år utgjorde kr. 960:90 emot 872:29 1 jan. 1912. Under året hade ut betalts 58 veckors sjukhjälp med 406 kr. och begrafningshjälp till 4 dödsbon med 400 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *