Under flottans sommaröfningar

skall kapten C. O. Lindsström tjänstgöra som flaggadjutant i högste befälhafvarens öfver kustflottan stab; kapten Gustaf Frendin är kommenderad officer ombord å pansarbåten Manligheten och löjtnant R. Calissendorf d:o ombord å torpedkryssaren Claes Horn.
Kapten Arvid Hägg skall tjänstgöra som schef på kanonbåten Svensksund och underlöjtnamt I. B. Sandström som officer ombord å kanonbåten Urd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 April 1913
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *