Tjänstledighet på grund af olycksfall

har af domkapitlet på därom gjord ansökan beviljats komministern, t. f. kyrkoherden K. Sundahl under en månad fr. o. m. 7 april, samt därefter under tid för hvilken behofvet af ledighet på nämda grudd fortfar.
Olyckshändelsen, som åberopas härofvan, ägde rum i söndags middag, då kyrkoherde Sundahl med skjuts skulle bege sig från Alskogs kyrka till Etelhems station, i det hästarne i Garda föllo i sken och kyrkoherde S. kastades ur vagnen samt bröt ena armen och f. ö. erhöll några smärra skador. Han fördes genast till lasarettet härstädes för erhållande af vård.
Domkapitlet har under kyrkoherde Sundahls tjänstledighet förordnat kyrkoherde E. Berglund att jämväl uppehålla komministraturen i Östergarn och kyrkoherde K. J. Kjellner i Garda att uppehålla kyrkoherdetjänsten i Alskogs pastorat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 April 1913
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *