Tillstånd att upptaga amorteringslån

å 23,000 kr. har k. m:t medgifvit Rone församling. Medlen i fråga skola användas för restaurering af församlingens kyrka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 April 1913
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *