Tillstånd att söka odlingslån

har af domkapitlet beviljats t. f. kyrkoherde K. Sundahl för deltagande i ett företag som afser nygräfning af floddiken genom och från ägorna till Eriks, Bosarfve, m. fl. hemman i Lye socken och i hvilket företag mark tillhörande 3/8 mantal Lye annexhemman ingår.
Liknande tillstånd har i två fall beviljats kyrkoherde N. P. Gadd, för deltagande i utdikningsföretag till dels torrläggning af mark under Skogs, Pilungs, Ammors m. fl. hemman i Mästerby socken, i hvilket företag mark tillhörande 3/8 mantal Mästerby, annexhemman i samma socken ingår och dels torrläggning af mark tillhörande Mästerby annex, Grens, Ejmunds och Ammors hemman i samma socken.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Mars 1913
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *