Svea hofrävt

gafs 28 sistl. mars utslag på besvär af slaktaren Josef Jönsson i Hemse i mål mot Elsa Laugren i Hemse, i hvilket mål Gotland södra häradsrätt meddelat flag september 1912, samt på besvär af kungl. maj:t och kronan i mål möt landshöfding Karl Rydins stärbhusdelägare m. fl., i hvilket mål rådstufvurätten i Visby meddelat utslag 13 december 1912.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 April 1913
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *