Stor Fastighets- och Virkesauktion i Bäl.

Onsdagen den 16 april låter herr A. Odin genom offentlig auktion, som hålles å sågplatsen vid Nystuge i Bäl kl. precis 11 f. m., till den högstbjudande försälja omkring 700 tolfter bräder af olika tumtal, däribland ett större parti golfbräder, 600 varpar troder, ett parti stör, staket- och fyrkantvirke, takspån af ek och furu, ekplank, staketstolpar af ek, bättre ämnesvirke af ask, björk och alm, häckvirke, stängselstolpar af ek, ett såghus, en hög sågdus af ek, ett större parti tvetved af ek och barrträ, upphuggen flo- och grenved af björk, ek, furu och gran, spånved, kvistved och tvänne uthus till bortrifning m. m.
Därefter utbjudes fastigheten såväl i sin helhet som i mindre delar med förbehållen pröfningsrätt. Betalningsvilkoren för fastigheten, som blifva förmånliga, villkännagifvas vid auktionen. För skousprodukterna lämnas anstånd med betalningen till den I sept. detta år. Köpare af större partier virke kunna mpåräkna fri lastning å järnvägsvagn.
Visby & Katrinelund den 8 april 1913.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 April 1913
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *