Stor auktion

å kreatur och inventarier hålles vid Rosendals gård i Follingbo
måndagen den 17 mars 1913 kl. 11 f. m. Nötkreatur: 20 st. goda mjölkkor af låglandsras, 10 st. tjur- och kvigkalfvar; Unghästar : 3 st. ston och 2 st. hingstföl, 2 år gamla, fallna efter engelsk fullblodshingst; Svin: 140 st. vackra gödsvin, 6 mån, gamla. Åkerbruksredskap: 1 st. Munktells 8 khlir lokomobil, samt ett 4 fot Munktells tröskverk, 1 st, Berings själfbindare, 1 st. Melichars radsåningsmaskin, div. plogar, harfvar, vältar, hästräfsor, separatorer 1 kombinerad hästhacka och chilisaltspridare samt div. inventarier och redskap som till ett större landtbruk erfordras. Åkdon:1 st. bättre carabanc för 8 personer, 1 st. engelsk dogcart för 4 personer, 1 st. carriol (gigg) för em person samt flera stycken arbetsåkdon, däribland 1 stor lastvagn. Spannmål och rotfrukter: 30,000 kg. prima blandsäd, 1 parti råg och luddvicker, 100,000 kg. foderbetor (gula Eckendorffer) samt betmassa.
Skjutsar möta vid morgontågen vid St. Vede.
Betalningsanstånd lämnas åt godkände inropare till den 1 nästk. september, andra betula kontant eller vid anfordran.
Visby den 8 mars 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Mars 1913
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *