Slite.

Insatsskjutning har härvarande skyttegille anordnat sistlidne söndag med början kl. 3 e. m. Ett tjugotal medlemmar täflade, och målet utgjordes af tjugoringad tafla på 300 meters afstånd med 6 skott pr man.
Priguistan fick följande utsende; 1:sta pris A. Levander, Slite, 77 p; 2 dra Ture Nährström, Othem, 70 p; 3:e Karl Nilsson, Slite, 69 p; 4:e Karl Engström, Othem, 68 p; 5e Ludvig Gardelin, Othem, 60 p. och 6:e Klas Nährström, Othem, 46 p. Prisen varierade mellan 3 kronor och 75 öre. Efter prisutdelningen vidtog några timnars trefligt samkväm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *