Slite.

Ankomna fartyg: 2 febr., ångf. Astrea, Förbom, Hangö, styckegods; d. 12, d;o Capella Hanson, Åbo, d:o; d:o Astrea, Förbom, Köbenhavn, d:o; d. 16, samma ångare, Hangö, d:o; d. 23, ångf Goole Trader, Karlsson, Hangö d:o.
Afgångna fartyg: 2 febr.: ångf. Astrea, Förbom, Köbenhavn, styckegods d. 12, d:o Capella, Hanson, d:o, d:o; d:o Astrea, Förbom, Åbo, d:o; d. 16, samma ångare, Köbenhavn, d:o; d. 23, ång. Goole Trader, Karlsson, d:o, d:o.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *