Sexton polarfarare i lifsfara.

Den saknade tyska Schröder-Stranzexpeditionen, som blifvit innestängd å Spetsbergen, befinner sig af allt att döma i lifsfara. Bilden här ofvan visar expeditionens olika deltagare ombord på Herzog Ernst i Trondhjem vid afresan mot norden. De olika personerna äro från vänster till höger, nedre raden löjtnant Sandleben, löjtnant Schröder-Stranz (expeditionens ledare) Wedemeyer, som rest tillbaka till Tyskland, kapten Ritscher, som befinner sig i Avent bay, fotografen och målaren Rave; andra raden dr Moeser, botaniker, Schmied, mekaniker, Eberhard, d:r Detmers, zoolog, d:r Meyer; tredje råden: d:r Ridiger, oceanograf, kocken Knut Stave, Tromsö, matrosen Rotvold, Tromsö, islotsen Stenersen, Tromsö; fjärde raden (de två högst uppe): bröderna Jensen från Tromsö. matroser.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Mars 1913
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *