Såsom sökande

till lediga provinsialläkaretjänsterna i Hemse och Vindelns distrikt ha anmält sig, bland andre, extra provinsialläkarne J. Löthberg å Klintehamn och J. Robbe å Ljugarn.
— Provinsialläkaretjänsten i Hemse sökes för öfrigt af provinsialläkaren E. Ekelöf, Arjepluog, (förut i Ljugarn), extra provinsialläkarne K. J. Arne, Föllinge, B. Brelin, Gillberga, D. Cullberg, Ullared, K. Frisell, Schebo, R. Godenius, Malmberget, A. Rydeman, Gysinge, och I. Söderholm, Kårehagen, stadsläkarne W. Ekeberg, Hudiksvall, och K. O. Wetterquist, Falkenberg, samt med. licentiaterna A. Abrahamsson, Säfsjö, och W. Hamne, Järfsö.
— Exam. apotekaren Gustaf Weström, gotl., söker, bland andre, personliga privilegiet å apoteket i Anderslöf.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 April 1913
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *