Såsom sökande

till följande läraretjänster vid sjökrigsskolan ha anmält sig nedannämda gotländingar, nämligen till en i vapenlära på sjöofficerslinjen kapten Gust. Frendin, till en i minlära på kustartillerilinjen löjtnant Fredrik Nyström och till en i gymnastik löjtnant C. G. Krokstedt.
— En vid folkskoleseminariet i Upsala ledig adjunktstjänst i biologi och geografi sökes af, bland andre, v. adjunkten vid Oskarshamns realskola K. H. Furuskog, förut vid Hemse folkhögskola.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 April 1913
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *