Sällskapet Jultomtarne

hade i lördags eftermiddag sitt årssammänträde å stadshotellet under borgmiäst. Eens ordförandeskap. Af den därvid föredragna revisionsberättelsen inhämtades, att sällskapets inkomster under fjolåret uppgått till kr. 958:13, medan utgitterna samtidigt belöpt sig till kr. 936:47. Behållningen, som vid årets början utgjorde kr. 10,767:93, hade sålunda under året ökats till kr. 10,789:59. Ansvarsfrihet beviljades och till ledamöter af styrelsen för re år återvaldes borgmäst. Een, apotekare W. Lindström, grosshandl. J. Munthe, dir. Rud. Wallér, folkskoll. P. J. Gerdén och red. Gust. Svedman. Till revisorer för Transkning af innevarande års räkonskaper åbtervardes stadskassör Ad. Dahlbäck och bankkassör I. Bergenstjerna med tygförvalt. C. J. Wennersten som suppleant.
I sällskapet invaldes en del nya ledamöter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 April 1913
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *