Resultatet af studentskrifningarna

vid härvarande högre allmänna läroverk denna vårtermin är nu kändt. Af de i skrifningarna deltagande 14 eleverna, samtilga skolans egna lärjungar, har en abiturient å latinlinjen underkänts, hvaremot de öfriga förklarats berättigade att deltaga iden muntliga pröfningen. De, som går lunda godkänts, äro på latinlinjen: Hugo Brodén, Torsten Jacobsson och Erik Lysholm samt på realinjen: Karl Cederlund, Åke Falk, Folke Hellgren, Karl Vilhelm Herlitz, Gösta Kristiansson, Henrik Kristiansson, Gösta Larsson, Alf Lysholm, Fredrik Nordström och Herman Nyman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 April 1913
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *