Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Djurplågeri? Målet mot åkaren Rudolf Olofsson, tilltalad för djurplågeri, förevar idag ånyo inför rådhusrätten. Olofsson skulle en dag ibörjan af mars vid körning på hamnen och vid försök art vänja hästen vid lokomotivet ha farit illa med hästen. Idag hördes ett vittne, hvilket icke ville aflägga vittneseden, enär han var metodist och adens afläggande stred emot hans principer. Vittnet fick till sist aflägga sin berättelse ändå. Han ansåg i likhet med ett annat vittne hvars berättelse skriftligt ingafs, att något djurplågeri icke förelåg. Aklagaren öfverlämnade målet i befintligt skick och ansåg åtalet tillräckligt motiverat. Svarandeombudet yrkade ersättning för vittneslöner, rättegångskostnader etc. Svar. frikändes.

Nio fyllerister fingo idag böta för fylleriförseelser med sedvanliga belopp.

En orre på Smediegatan. En officer hade anmälvs till åtal för det han 28 februari på aftonen å Smedjegatan tilldelat en bryggeriarbetare en örfil. Svar, vidgick att han så gjort men redogjorde i en svarsskrift för skälet, som var att kär. då han mött svaranden och dennes fru, hårdt stött till denna med ett spann som han bar samt skrikit och utfarit i okväden hvaraf svar. blifvit uppbragt och kär. undfått orren. Kär, yrkade ersättning med 25 kr. för sveda och värk samt 5 kr. för hvarje inställelse. Svar. dömdes böta 10 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 Mars 1913
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *