Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
För stöld af ett fickur, hvilket till grepp skett under rusets inflytande, ransakades igår och dömdes smedsarbetaren Gustaf Mauritz Rosenberg från Othemars i Othem, född 14 maj 1889 i Stockholm och skrifven i Visby. Domen löd, sedan allm. åklagaren påkallat minsta möjliga straff på grund af synnerligen förmildrande omständigheter, på 5 ½ månaders straffarbete.

Den olyckliga saluten å »Fylgiar». Krigsfiskalen har nu åtalat kaptenen vid flottan A. C. O. Giron för försummelse i tjänsten med yrkande om ansvar enligt § 144 istrafflagen för krigsmakten. Anledningen till åtalet är den svåra olyckshändelsen under kejsarsaluten ombord å »Fylgia» sistlidna sommar, därvid en beväringsman dödades och åtskilliga andra skadades.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 Mars 1913
N:r 54

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *