Om stiftets prästsällskaps månadsmöten

skrifver vice pastor W. Ljung i Stenkyrka i bref till New-vork-tidningen Nordstjernan:
Visby stifts prästsällskaps månadsmöten i stiftsstaden äro verkliga vederkvickelsestunder i den pastorala verksamheten, instruktiva, enande och förbrödrande som de äro. Mötena hållas. vanligast i biskopsgården, där en storartad gästfrihet träder besökarne till mötes. Vårt högt aktade biskopsfr sköter värdskapet på ett mästerigt hjärtvinnande sätt. Man både ser, vet och känner, att man är välkommen. — — — Och i stundande augusti, den 12—14, hålles en stor högtdi det minnesrika Visby, nämligen stiftets prästmöte, hvartill kallelse i dagarna utfärdats af biskopen. I kallelsen — storslagen, formfulländad helt igenom — yttrar förf., att mötets syftemål är att hos den andlige rodermannen söka fostra och. främja vidgade vyer och nya, fasta grepp för att styra kyrkans skepp fram genom det brusande folkhafvet, ty detta och kyrkan sammanfalla numera icke, och orsaken härtill är ej blott det svenskarne kännetecknande splitet utan äfven individualitetens starkt och snabbt fortskridande utveckling.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 April 1913
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *