Olyckshändelse eller dråp?

I lördags åtta dagar sedan kom f. hemmansägaren Karl Andersson, Timans i Roma, 2 väg från staden till hemmet ned till Henriksdal, där han slog sig i slang med ett par drängar och bjöd dem på förtäring. Senare på kvällen fans han liggande på vägen. Han fördes till sitt hem och befans då ha svåra skador i hufvudet och har sedan dess sväfvat mellan lif och död. Som misstänkt för att ha misshandlat A., som är 60 år gammal, häktades i lördags, af t. f. kronolänsman K. Liljeborg drängen Karl Ferdinand Valdemar Karlsson född i Karlskrona 1894, och sedan 1 nov. anstäld på Henriksdal. K. nekar emellertid och säger, att A. själf fallit omkull.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *