Öfverste G. Torén

i Stockholm (förut i Visby) har af Centraföreningen för idrottens främjande utsetts till ledamot af den permanenta olympiska komitén, som väljes af Riksidrottsförbundet och Centralföreningen för idrottens främjande med tre man från hvardera organisationen och hvari Sveriges representanter i den internationella olympiska komitén öfverste V. G. Balck och grefve Cl. von Rosen äro själfskrifna ledamöter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Mars 1913
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *