Öfvergifvet Visbyfartyg.

En?? till rederiet ingånget telegram från befälhafvaren ombord, kapten J. Olofsson, har besättningen å här ommahörande skonerten Phoenix ??dgats öfvergifva fartyget, enär detta befann sig i sjunkande tillstånd. Bosättningen bärgades af en Rysk ångare och landsattes i Windau.
Phoenix var på resa från Ahr på Gotland till Aalborg i Danmark med last af sparrar (skon. Osvalds havererade last). Fartyget, som var bygdt 1861 i Fanö och hade en dräktighet af 77,40 netto registerton, var försäkradt i Sydsveriges assuransförening och lasten hos assuradörer i Köbenhavn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 April 1913
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *