Nytt minnesmärke i domkyrkan.

Vår åldriga domkyrka får troligen inom en icke så långt aflägsen framtid ännu-ett historiskt minnesmärke att lägga till sina många öfriga Från storhertigen af Mecklenburg-Schwerin har nämligen utgått tanken på ett enkelt monument i omedelbar närhet af den plats, där stoftet af den för nära 516 år sedan i Visby aflidne hertig Erik at Mecklenburg hvilar. Att vainnet af en svensk konungs olycklige son sålunda hugfästes har riksantikvarien på tillfrågan förklarat »synas honom vara mycket tilltalande.» Domkapitlet har i samma mening, på storhertigens anhållan, låtit uppgöra förslagsskiss och hemställer nu, att k, m:t, efter vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens hörande, ville fastställa förslaget.
Minnesmärket skulle enligt detta bestå af en gafvelsten af den mursprungliga stensarkofagen, hvilken sten för öfrigt, prydd som den är med det mecklenburgska vapnet, ett krönt tjurhufvud, lämpar sig särdeles väl för ändamålet, och däröfver en platta med inskription. Denna platta skulle bestå af brons med inskription i upphöjda förgylda bokstäfver. Minnesmärket skulle få sin plats i Katarinas kapell, på norra väggen mellan den förut där befintliga Litkenska minnestaflan och. nordöstra hörnet, och det skulle gifvetvis bidraga till att pryda det med prydnadsföremål för öfrigt rätt sparsamt begåfvade kapellet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Mars 1913
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *