Ny fortifikationsbefälhafvare på Gotland.

Det af Gotl. Alleh. nyligen återgifna ryktet om förestående ombyte af fortifikationsbefälhafvare på Gotland har nu vunnit bekräftelse. K. m:t har nämligen genom i dagarna utfärdad genera!order befalt, att kapten Sperling Gyllenkrooks förordnande att vara fortifikationsofficer vid militärbefälets på Gotland stab och fortifikationsbefälhafvare vid befästningarna på Gotland skall upphöra 1 nästkommande november. Kapten Gyllenkrook placeras därefter som schef för Svea ingeniörskårs 3:die kompani.
Till fortifikationsbefälhafvare på Gotland har samtidigt förordnats kapten B. K. Lallerstedt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Mars 1913
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *